Ressursbank fra helseteamet i landslaget til beste for alle

Postet av Nidarøst orienteringsklubb den 22. Des 2017

Norges orienteringsforbund v/helseteamet har samlet diverse helse- og treningsinformasjon, og har også laget noen videoer om dette.

Les mer her: orientering.no/nyheter/ressursbank-fra-helseteamet-i-landslaget-til-beste-for-alle/
Disse nettstedene skal utvides etter hvert, så følg med!

Retningslinjer for publisering av bilder og film.

Postet av Nidarøst orienteringsklubb den 22. Des 2017

Norges idrettsforbund ønsker å sette søkelyset på hvilke regler som gjelder for publisering og videreformidling av bilder og film, og oppfordrer alle idrettslag til å gjøre retningslinjene for publisering av bilder og film kjent i idrettslaget.

Les mer her: orientering.no/nyheter/retningslinjer-for-publisering-av-bilder-og-film/

Logge på interne sider?

Postet av Nidarøst orienteringsklubb den 12. Okt 2017

Noen saker/innlegg publiseres på InterneSider.
Dette er f.eks noen årsmøte-dokumenter, referater og andre saker som primært er for medlemmene.

For å få tilgang til disse sidene, må man logge på:

1) Velg "Logg inn" øverst til høyre

2a) Skriv inn epostadresse/brukernavn og (selvvalgt) passord 

2b)  Hvis det er førstegangs-bruk, vil du få tilsendt en epost med et engangs-passord. Bruk dette passordet, logg inn og endre passord til noe du selv velger.
NB: Det er nå en feil i IdrettenOnline når man fortsetter innloggingen herfra. Men, innloggingen virker, og du kan f.eks gå til hjemmesiden direkte.

3) Du har tilgang til InterneSider...


Hvis du får problemer med å logge på, ta gjerne kontakt med noen i styret slik at vi får ordnet det.

De to vanligste problemene:
- Du er registrert med en annen epostadresse enn du forsøker å logge på med
- Du er ikke registrert i medlemsregisteret
Klær og utstyr (lager)

Postet av Nidarøst orienteringsklubb den 7. Okt 2017

Her er en oversikt over lagerbeholdning av klær (interne sider, tilgjengelig for medlemmer):

Lagerbeholdning

Her er en oversikt over alle kvitteringsenhetene (ekt) som kan brukes på treninger/løp (interne sider, tilgjengelig for medlemmer):

Kvitteringsenheter

Hvordan sette opp, og ta ned, klubbens tunneltelt:

tunneltelt - oppsett
Ungdomsløp 6 - 24 august

Postet av Nidarøst orienteringsklubb den 15. Aug 2017

Nidarøst OK arrangerer ungdomsløp nr 6-2017 torsdag 24 august.

Samlingsplass er ved Hoeggen skole.
Det er merket (med o-skjermer) fra Nardokrysset og det er parkering på grusbanen ved Steindal skole.
Løpet er et sprint-løp, dvs det er korte/raske løyper med vinnertider på ca 13-15 min.
Mer informasjon om løpet finnes i Eventor.

Innbydelse
Startliste
PM
Resultater
Trondheim Open 26 - 28 mai

Postet av Nidarøst orienteringsklubb den 25. Mai 2017

Fredag 26 mai arrangerer vi første løp i årets Trondheim Open, i samarbeid med Wing OK.
NIdarøst har hovedansvaret fredag, mens Wing overtar lørdag og søndag.
Alle løpene arrangeres ved idrettsbygget på Dragvoll (NTNU).

Innbydelse: http://eventor.orientering.no/Documents/Event/1306...
PM: http://eventor.orientering.no/Documents/Event/1339...
Mer informasjon (eventor): http://eventor.orientering.no/Events/Show/8176
Resultater: http://eventor.orientering.no/Events/ResultList?ev...

En reportasje fra løpet kan leses her.
Treninger for barn og ungdom

Postet av Nidarøst orienteringsklubb den 7. Apr 2017

Nå starter vi med med o-treninger for barn og ungdommer igjen:)

Første treningskveld er onsdag 26 april, og så fortsetter vi hver onsdag utover våren.
Vi gleder oss masse til å komme igang og til å treffe både gamle og nye deltagere, så ta med en nabo, klassekamerat eller venn og bli med!

invitasjon_treningVaar2017_2.pdf

Ungdomsløp 2017

Postet av Nidarøst orienteringsklubb den 21. Mar 2017

Årets første ungdomsløp arrangeres torsdag 11 mai på Melhus.
Deretter blir det løp torsdag 18 mai (Malvik), onsdag 24 mai (Freidig), torsdag 1 juni (Skogskarene klubb) og torsdag 8 juni (Byåsen).

Til høsten blir det 5 nye løp, og Nidarøst OK arrangerer torsdag 24 august.

Terminliste.
Onsdagstreninger våren 2017

Postet av Nidarøst orienteringsklubb den 21. Mar 2017

De vanlige treningene for barn/ungdom starter opp igjen etter påske. Første treningskveld blir onsdag 26 april, og så fortsetter vi onsdagene frem t.o.m. 14 juni.

Opplegget blir som tidligere, med oppmøte kl 1800 og de fleste treningene blir på Steindal skole.

Mer informasjon kommer etter hvert.
Årsmøte - saksdokumenter

Postet av Nidarøst orienteringsklubb den 19. Jan 2017

Sist oppdatert 23/1-2017 kl 2000
- Endret rekkefølge på sakslisten, ref Nidarøsts lov
("behandle innkomne forslag" skal være før "behandle budsjett")
- Pkt 6 Innkomne forslag (ingen nye forslag er mottatt innen utsatt frist)

Oppdatering 21/1 kl 1100- Lagt til årsmelding (pkt 5)


Saksliste/Dokumenter: Årsmøte Nidarøst OK 27 januar

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle klubbens årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
(sendt pr epost til alle medlemmer 20/1-2016. Dokument)
5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.
(Revidert regnskap legges frem på årsmøtet)
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent.
(Dokument med forslag)
8. Vedta klubbens budsjett
( Styrets forslag til budsjett legges frem på årsmøtet)
9. Behandle klubbens organisasjonsplan.
(Dokument med forslag)

10. Foreta følgende valg:
(Valgkomiteens forslag presenteres på årsmøtet)
a) Leder og nestleder
b) 1 styremedlem og 1 varamedlem
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
d) 2 revisorer
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett.
f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.
(styrets forslag til valgkomite presenteres på årsmøtet)


For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se klubbens lov § 5 til § 8.
Årsmøte og årsfest 27 januar

Postet av Nidarøst orienteringsklubb den 9. Jan 2017

Årsmøte:

Fredag 27 januar kl 1800 er det årsmøte i Nidarøst OK.
Årsmøtet er i Toppen Kantine (Sorgenfrivegen 9 (tidl. Fjellanger/Widerøe-bygget))

Vanlig saksliste (inkl regnskap, budsjett, valg, innkomne forslag).
Frist for å sende inn forslag til årsmøtet er mandag 16 januar, og forslag kan sendes til noen i styret.

Årsfest:

Etter årsmøtet er alle voksne medlemmer invitert til en tradisjonell årsfest.
Festen arrangeres samme sted som årsmøtet.
For årsfesten ønskes det en påmelding innen 23 januar.

Mer informasjon:

Se også epost sendt til medlemslisten lørdag 7 januar, med mer informasjon om årsmøtet/festen.
Ta gjerne kontakt med noen i styret/ledergruppen hvis du ønsker mer informasjon om årsmøtet/årsfesten.