Kart bestilles hos Bjørn P. LøvåsDenne lista er litt gammel og må oppdateres, juni 2015

Kart

Målestokk

Areal km2

Sist revidert

Beskrivelse

Digre

1:10 000

3,1

2001

Fullstendig nytt kart til NM 2001. Området mellom Bruråk og Digre gård, men syd for veien mot Jonsvannet. Jomfruelig terreng

Bratsberg Øst

1:10 000

10,1

2001

Fullstendig nytt kart til NM 2001. Erstatter Storåsen kartet, men omfatter også det samme området som Digre dekker og deler av det gamle Gulltjønna

Saksvikvollen

1:12 500

6,7

1998

Området syd for parkeringsplassen på Saksvikvollen, men har også med noe terreng nord for veien.
Kart revideres 2007.

Risvollan

1:5 000ca. 1.02006

Området ved Risvollan, Utleira skole, Steindal skole og Hoeggen skole.

Eget skolekart for Utleira skole.
Eget skolekart for Hoeggen og Steindal skole.

Klefstadhaug

1:7 500

2,5

1996

Bynesset, syd for Flakk.
Revideres trolig 2007.

Utleira

1:2 500

0,3

2004

Området ved Utleira skole

Rotvoll

1:5 000

0,4

2006

Revideres hvert år.

Området rundt Statoil og Høyskolen i Sør-Trøndelag. Egner seg godt til opplæringsformål.

Brundalen

1:5 000

0,9

1994

Under revisjon, ferdig våren 2007.

Området mellom Omkjøringsveien og Brundalen.

Dragvoll

1:5 000

1,1

2006

Revideres hvert år.
Området rundt universitetet på Dragvoll. Egner seg godt til opplæringsformål.
Ikke på lager, print-utgaver ved behov.

Dragstsjøan

1:10 000

5,3

1993

Området øst for Saksvikvoll-kartet, inkludert litt av Store Dragstsjøan.
Området rundt skk-hytta revideres jevnlig.

Dragsten

1:15 000 og 1:10 000

Ny utgave i 1999. Området syd for Saksvikvoll-kartet. (Til Selbusjøen)
Kart revideres 2007

Gulltjønna

1:15 0001991

Under revisjon, ikke på lager. Delvis erstattet av Bratsberg Øst

Storåsen

1:10 000

7,0

1994

Området mellom Jonsvannet, Bruråk og Esp. Utgår og erstattet av Bratsberg Øst

01.10.2007 14:02