Internasjonale postbeskrivelser

Postet av Nidarøst orienteringsklubb den 21. Jun 2016

I (nesten) alle O-løp brukes nå internasjonale postbeskrivelser. Det er et unntak for nybegynnerklasser, men her brukes ofte både tekst og symboler.

Orientering er en idrett som bedrives over hele verden. Hensikten med symboler for postbeskrivelser er å skape et gjenkjennelig system for o-løpere fra alle land slik at de kan forstå postbeskrivelsene uten tvetydighet eller behov for oversettelse.

Hensikten med en postbeskrivelse er å gi en større presisjon i beskrivelsen av detaljen posten er plassert på, og hvordan flagget er plassert i forhold til detaljen, enn det kartet alene kan gi. Beskrivelser og koder kan hjelpe med oppgaven, men skal ikke være lengre eller mer kompliserte enn det som er nødvendig for å finne posten.

Det er 40 år siden de ble tatt i bruk, og her er en artikkel om nordmannen som var en av initiavtivtakerne: les mer

Her er også en forklaring av postbeskrivelsene.
generell oversikt over de 8 kolonne

A – Postnummer : Postene nummereres i den rekkefølgen de skal besøke
B – Kodenummer : Kodenummeret skal være et tall større enn 30.
C – Hvilken av flere lignende detaljer
Denne kolonne brukes dersom det er flere liknende detaljer inne i postsirkelen, f.eks. sørøstlige.
D – Postdetalj : Detaljen som er vist på kartet i sentrum av sirkelen som definerer postens plassering,
E – Utseende : Ytterligere beskrivelse av detaljen dersom det er nødvendig, f.eks. overvokst; nedfallen.
F – Størrelse : Størrelse på postdetaljen skal gis når størrelsen på kartet er symbolsk og ikke
målestokkriktig i forhold til kartet.
G – Plassering av skjermen : Plasseringen av postskjermen i forhold til detaljen;
f.eks. vestre hjørne, nordre del. søndre fot.
H – Annen informasjon : Annen informasjon som kan være av viktighet for løperen;
f.eks. meldeposter; væskestasjoner


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.