NIDARØST OK

Tillitsvalgte 2017 (jan)-2018 (jan)

Funksjon

Navn

e-mail adresse

Leder

Halvor Flatberg

halvor.flatberg @ ntnu.no

Nestleder

Tore Kiste

tore.kiste @ hotmail.com

Styremedlem

Oddveig Breivold

Dag Stenersen (vara)


Dag.Stenersen @ marintek.sintef.no

Kasserer

Torleif Stephansen

tstephan @ online.no

Teknisk utvalg

Tore Kiste

Einar Skjøtskift (vara)

tore.kiste @ hotmail.com

g-skjoet @ online.no

Rekrutt- og treningsutvalg

Dag Stenersen

Petter lyng (vara)

Dag.Stenersen @ marintek.sintef.no

Petter.Lyng @ gmail.com

Miljøutvalg

Tore Brurok

Randi Engen (vara)

torbruro @ online.no

r-i-e @ online.no

Kartutvalg

Bjørn P. Løvås,

Pål Skyberg

Leidulv Vinje (vara)

bjorn.lovaas @ outlook.com pskybe @ online.no

tlv @ spenncon.no

Materialforvalter

Pål Skyberg

pskybe @o nline.no

Revisor: Jens Øystein Gjersvold, Rolf H. Røsand


Levert av IdrettenOnline